Industri nyheder

Den vigtigste funktion af elektrisk rumvarmer

2022-10-25
Hovedfunktionen afelektrisk rumvarmer

1. "Intelligent temperaturkontrolfunktion"elektrisk rumvarmerbestår af to dele, den ene er temperaturfølerenheden, og den anden er kontrolenheden. Indendørstemperaturen registreres gennem sin egen temperaturfølerenhed, og derefter tænder og slukker styreenheden intelligent uden manuel styring. Indstil blot temperaturværdien. Fordelen ved denne funktion er strømbesparelse ud over bekvemmelighed.

2. "Negativ ionfunktion" Ionpartiklerne i luften opdeles i positive ioner og negative ioner. Generelt bærer bakterier, støv og giftige og skadelige gasser positive ioner. Efter at den negative ionfunktion er tilføjet, produceres der et stort antal negative ioner, som aktivt kombineres med positive ioner, der bærer bakterier og andre materialer, og derved effektivt reducerer indendørs bakterier, giftige og skadelige gasser mv. og renser indeluften.

3. "Befugtningsfunktion" Fordi indendørstemperaturen stiger efter brug af opvarmning, vil der være et vist vandtab, så befugtningsfunktionen kan effektivt kompensere for det vand, som menneskekroppen har brug for. Luftfugtighed er også en vigtig indikator for miljømæssig komfort.

Electric Space Heater